خدایا ببخش

بعضی وقتا آدم خجالت میکشه ، از خودش ، از خدا ،،! امروز از اون روزایی بود که من خجالت کشیدم ...خیلی هم خجالت کشیدم ......

از اینکه بی خود و بی جهت ادای طفلکیارو در میارم و تو خلوت خودت مظلومانه اشک تمساح میریزم .... که چرا هیچکی من و دوست 

نداره !!!؟؟؟؟؟؟  یکی نیست بیاد بهم بگه پاشو جمع کن سی سالت شده دیگه ، کی از این بچه بازیات دست برمیداری ...؟!

بعضیا حیاتشون ، جونشون نادیده گرفته میشه توسط خیلیا که سلاحی به نام زور دستشونه ، اون وقت تو نگران این هستی که :غمگینم ،

احساس میکنم دیده نشدم ......!!!!!!ناراحت

....... آدم میمونه چی بگه ..!!!!!

واقعا بعضی وقتا آدم از دل خوشش که حرف میزنه . دلش همینطوری الکی میگیره دنبال بهانه میگرده ، یه هو به یه چیزی گیر میده . البته همچین الکی هم دلمون نمیگیره . در واقع همه اینها از بی ایمانی سرچشمه میگیره ... از اینکه امیدمون و از دست دادیم ....

....خدایا شرمندم ......روسیاه درگاهتم .....به کرمت ببخش

ناراحت

/ 2 نظر / 8 بازدید
khodai

خدایا در این آشفته بازار کمک کن تا دلم بلرزد به نگاهی که بیارزد … و ای کاش آن نگاه نگاه تو باشد ![گل][گل][گل]